exoneratie en aansprakelijkheidsclausule

© MBM - Wallers Arenberg
© MBM - Wallers Arenberg

Alle content die racistische van aard is, aanzet tot haat of discriminatie, beledigend, lasterlijk of eerrovend is, in strijd is met de wetgeving op het privéleven of het intellectuele eigendom of met elke andere wettelijke bepaling, wordt beschouwd als strijdig met de praktijken van de partners van het ICI-project en enkel degene die deze content heeft geplaatst is aansprakelijk. Het Pass, als ontwerper van de website, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de sites die bereikt worden via een hyperlink en waarover het Pass geen enkele controle heeft. Het toevoegen van links naar andere sites door degene die ze plaatst, betekent geenszins dat het Pass instaat voor deze sites of de content ervan.

 
De partners van het project wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van de informatie, adviezen en meningen op deze website.