algemene voorwaarden

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, met name via het inschrijven op de nieuwsbrief, worden geregistreerd in de bestanden van het Parc d’aventures scientifiques (Pass), 3 rue de Mons B-7080 Frameries.

Deze gegevens worden verwerkt door het Pass en de 5 andere partners van het ICI-project (Bois du Luc, Bois du Cazier, agglomeratiegemeenschap Hénin-Carvin, Mission Bassin Minier, Natuurhistorisch Museum van Rijsel) in het kader van de klantadministratie en marktstudies en om gepersonaliseerde informatie‑ en promotiecampagnes op te stellen in verband met onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u ons dit laten weten per e‑mail, per fax via het nummer 065/612199 of per brief. U hebt recht op inzage en rectificatie van uw gegevens.
 
I - NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULE
 
Het Parc d’aventures scientifiques en zijn partners bij het ICI-project kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de onmogelijkheid om de op deze server beschikbare informatie te gebruiken of in te zien of elk verlies die ontstaat door deze informatie, ongeacht de oorzaak van de schade.
 
Het Parc d’aventures scientifiques en zijn partners bij het ICI-project kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de interpretatie en/of het gebruik van de op de server beschikbare informatie.
 
II ­ - VERMELDING VAN RECHTEN
 
De teksten en grafische elementen, de presentatie en assemblage ervan op deze site, de video‑ en geluidsproducties en in het algemeen alle documenten op deze site, zijn het exclusieve eigendom van de partners van het ICI-project. Ze vormen een product van de menselijke geest en worden als zodanig beschermd door de wetgeving van alle landen ter wereld en de internationale verdragen.
 
III - GEBRUIKSLICENTIE
 
Door toegang te hebben tot deze site of een van de onderdelen ervan, aanvaardt u de door het Parc d’aventures scientifiques toegewezen licentie met de hierna geldende voorwaarden.
 
Artikel 1
 
Krachtens deze licentie worden uitsluitend de volgende rechten toegekend :
- een persoonlijk, individueel en niet-overdraagbaar privégebruiksrecht voor de content van de site of een van de onderdelen ervan.
- een verveelvoudigingsrecht om informatie op te slaan om deze weer te geven op een monopost scherm en te verveelvoudigen middels één exemplaar voor een veiligheidskopie of een afdruk op papier.
 
Artikel 2
 
Elke weergave en/of verveelvoudiging, zelfs gedeeltelijk, van de content van de site en/of een van de onderdelen ervan is uitdrukkelijk verboden, met name :
- elk gebruik voor commerciële doeleinden,
- elk gebruik van een van de onderdelen van de site op een netwerkinformatica omgeving,
- het verbod op het kopiëren van gebruikte trefwoorden op de pagina’s ervan om deze naar een andere site te laten verwijzen en dus te concurreren met het Pass,
- een link maken vanaf een onwettelijke site (van onder meer racistische of pornografische aard) naar de site van het Pass,
- via het mechanisme van links zijn met name verboden de weergave van een pagina van deze site in een kader dat niet tot het Parc d’aventures scientifiques behoort en het invoegen van een afbeelding van het Parc d’aventures scientifiques op een pagina die daar geen onderdeel van is,
- herhaalde en systematische uittreksels van de onderdelen, zelfs niet-beschermde, van de site die schade toebrengen aan het Parc d’aventures scientifiques.
 
Het Parc d’aventures scientifiques behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.
 
Het Parc d’aventures scientifiques behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder waarschuwing de content van deze site te wijzigen of te corrigeren.
 
Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend middels deze voorwaarden zijn voorbehouden aan het Parc d’aventures scientifiques.
© Parc d’aventures scientifiques - Pass